درباره ادسنس پلاس

ادسنس پلاس با توجه به نیاز کاربران برای نقد کردن درآمد گوگل ادسنس شروع به کار کرد.

همکاری در زمینه مانیتایز و  نقد کردن درآمد یوتیوب در ایران، کسب درآمد از سایت با ادسنس، ساخت حساب گوگل ادسنس اختصاصی، نقد کردن درآمد ارزی کسب شده کاربران در ادسنس گوگل،  اتصال کانال یوتیوب به MCN رسمی یوتیوب، فعالسازی کانتنت آیدی Content ID یا شناسه محتوا برای ویدئوهای کانال از جمله خدمات  ادسنس پلاس است.

59 کاربر فعال
73 سایت و کانال یوتیوب
1750000000 درآمد نقدشده (تومان)

نقد کردن درآمد ارزی گوگل ادسنس

نقد کردن درآمد یوتیوب و وبسایت در گوگل ادسنس

 

اگر دوست و آشنایی در خارج از کشور برای ساخت حساب و نقدکردن درآمد ادسنس گوگل ندارید می توانیم در زمینه فعالسازی کسب درآمد ادسنس برای سایت و مانیتایز یوتیوب (ساخت و وریفای حساب و نقد کردن درآمد ارزی و انتقال پول به ایران و تسویه ریالی) همکاری نماییم.

 

فعال کردن کسب درآمد از سایت و یوتیوب

همکاری در زمینه فعالسازی بخش درآمدزایی Google AdSense برای وبسایت و کانال یوتیوب و دریافت و نقد کردن درآمد ارزی کسب شده از سایت و کانال یوتیوب در گوگل ادسنس.

واریز درآمد کاربران به حساب بانکی ایران

ارائه اکانت اختصاصی برای کاربران پردرآمد

طرف قرارداد با MCN های رسمی و مطرح یوتیوب – اتصال کانال های  یوتیوب واجد شرایط به MCN رسمی یوتیوب

محافظت از محتوای کانال یوتیوب با Content ID یا شناسه محتوا 

درخواست مانیتایز یوتیوب درخواست مانیتایز سایت