ارسال درخواست مانیتایز کانال یوتیوب

 

فرم درخواست نقد کردن درآمد یوتیوب

برای همکاری برای نقد کردن درآمد یوتیوب و فعالسازی سرویس کسب درآمد یوتیوب از طریق فرم زیر درخواست مانیتایز کانال یوتوب را ارسال کنید.

در صورتی که شرایط مانیتایز یوتیوب را تکمیل کرده اید اطلاعات را از طریق  فرم زیر ارسال کنید.
حداکثر پس از 3 روز کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

فرم درخواست مانیتایز کانال یوتیوب

تعداد بازدید ماهیانه یا درآمد ماهیانه کانال یوتوب را درج نمایید
Click or drag a file to this area to upload.
تصویر آمار بازدید روزانه یا درآمد روزانه 28 روز اخیر کانال YouTube را ضمیمه کنید